Syth i'r cynnwys

Aelodaeth


Mae'r Gymdeithas yn croesawu aelodau newydd, o Geredigion a thu hwnt.

Y tanysgrifiad blynyddol yw £10 am unigolyn, £12 am aelodaeth deuluol, i'w dalu ar 1 Ionawr bob blwyddyn. Argymhellir talu drwy Archeb Banc.

Pe hoffech ymuno, a fyddech chi lawrlwytho ac argraffu ffurflen aelodaeth (PDF) a'i anfon gyda'ch tanysgrifiad, at yr Ysgrifennydd Aelodaeth

Os ydych chi'n talu treth incwm, gallwch fod o gymorth ychwanegol i'r Gymdeithas drwy gwblhau ffurflen Rhodd Cymorth, a fydd yn caniatau i'r Gymdeithas adennill y dreth incwm ar eich tanysgrifiad. Gallwch lawrlwytho ffurflen Rhodd Cymorth (PDF) yma.


Dylunio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.