Syth i'r cynnwys

Dolenni defnyddiol

Mae llawer o wefannau ar gael a fydd o ddiddordeb a ddefnydd i'r rhai sy'n ymddiddori yn hanes Ceredigion. Dyma rhai ohonyn nhw:

Archifdy Ceredigion. Prif ystorfa cofnodion cyhoeddus a phreifat sy'n perthnasol i Geredigion.

Amgueddfa Ceredigion. Lleolir yr Amgueddfa yn hen Sinema'r Colosseum yn Aberystwyth, ac mae'n llawn dop gyda pethau swynol am hanes y sir. Hefyd, mae gwefan ychwanegol ar gael sy'n dangos delweddau o nifer yr eitemau yn y casgliad.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Er bod ffocws LLGC bellach ar archifau o arwyddocâd cenedlaethol, mae'n gynnwys llawer o ddiddordeb i haneswyr Ceredigion.

Comiswn Brenhinol Henebion Cymru. Casgliad enfawr o wybodaeth am hanes adeiladau Cymru, gan gynnwys Ceredigion.

Fforwm Hanes Lleol Ceredigion. Grŵp sy'n dod â'r cymdeithasau hanes lleol a theuluol a grwpiau tebyg yn y sir ynghyd er mwyn rhannu syniadau a gwybodaeth.

Dylunio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.